Fort 53a Winnica


Opis:

Fort Winnica nazywany przez niektórych również Kostrze powstał w latach 1898 - 1899 jako międzypolowy fort pancerny typu górskiego. Nie posiadał półkolistego narysu, ani stoku spłaszczonego, tylko wykutą w wapiennej skale głęboką klasyczną fosę, z kaponierami do obrony bliskiej; wykuty w skale pod dnem fosy korytarz, łączył fort z kaponierą rewersową; w obliczu zagrożenia wojennego fosa była zapewne uzupełniana zasiekami z drutu kolczastego, a jej przedpole dokładnie minowane. Materiał z fosy, zgodnie z zasadami, zużyto do wykonania nadsypanych wałów; obwód wału wyznaczał dziedziniec, na którym od zaplecza wiódł przejazd w wale; dziedziniec zamykał blok koszar czołowych, pełniących rolę schronu bojowego. Dwukondygnacyjny blok koszar, z dwiema artyleryjskimi wieżami pancernymi i jedną obserwacyjną na stropie bloku, z galerią strzelecką piechoty nadwieszoną nad fasadą; galeria strzelecka przechodziła w stanowiska ogniowe na wale piechoty, przylegającym z dwu stron do bloku koszar. Wjazd na dziedziniec, prowadzący przez most nad fosą z zachowaną oryginalną bramą wjazdową (prawdopodobnie była potrójna), flankowany jest przez blok tradytora, pełniącego tu również funkcję kaponiery szyjowej; nieregularny w kształcie, zlokalizowany na załamaniu fosy przy moście, z kazamatami dla dwóch dział i załogi strzeleckiej, dwukondygnacyjny tradytor bronił swym ogniem nie tylko przyległych odcinków fosy, ale również uzupełniał siłę ognia armat wieżowych w kierunku największego zagrożenia, tj. w kierunku południowo - wschodnim, od strony Skotnik. Dwa przeciwległe odcinki fosy bronił podwójny kojec rewersowy w przeciwstoku, w narożu fosy, betonowo - kamienny, ze strzelnicami karabinów maszynowych, połączony z blokiem koszar poterną pod dnem fosy; sam trudny do trafienia, umożliwiał skuteczne ostrzelanie od tyłu ewentualnych napastników, którzy sforsowaliby pionowe ściany fosy. Niewielkie wymiary i narys Fortu 53a Winnica wynikają z możliwości terenowych, jak i walorów obronnych przedpola.


Materiały:


Zdjęcia: