Fort 52 1/2 N Sidzina


Opis:

Informacje:

Fort 52 1/2 N Sidzina (nazywany również Skotniki Północ) powstał w latach 1897-98 jako fort pancerny obrony bliskiej. Wraz z sąsiednim fortem południowym pełnił rolę fortu głównego. Obiekty połączone były obwałowaną drogą krytą i określane mianem wspólnego dzieła skrzydłowego. Zadaniem fortu była obrona twierdzy przed natarciem od zachodu (ze wzgórz Podgórek Tynieckich), południowego-zachodu (droga na Oświęcim) oraz ogniowe wsparcie sąsiednich dzieł. Obiekt otoczony suchą fosą o stoku spłaszczonym od czoła i skrzydeł, a o przekroju klasycznym w szyi, w której znajdował się wjazd na dziedziniec wraz z kaponierą obrony wjazdu. Blok koszarowo-bojowy ze stanowiskami wież pancernych i piechoty na stropodachu (kontynuowanymi na ziemnym wale obwodowym) był dwukondygnacyjny o konstrukcji mieszanej: stropodach stalobetonowy, ściany zewnętrzne ceglano-kamienne, ściana z oknami i furtami od strony dziedzińca ceglana, wewnętrzne ściany nośne i działowe również wykonane z cegły. Dzieło północne było nieco większe od sąsiedniego oraz posiadało większy korpus kazamatowy z ryzalitem. Na oba forty rozdzielono zestaw czterech artyleryjskich wież pancernych z armatami PK M.94 kal. 8cm produkcji firmy Skoda w Pilźnie. Każdy fort otrzymał też wieżę pancerną do obserwacji i korekcji ognia, w forcie północnym sygnowana numerem B33. Dwie wieże artyleryjskie o numerach S59 i S60 zgrupowano na prawym skraju bloku głównego, a każda z nich miała swój oddzielny fundament, wykonany ze szczególnie odpornego na wstrząsy granitu, aby drgania wywołane strzałami nie przenosiły się na konstrukcję fortu. Pociski do wież dostarczały specjalne, dźwigi amunicyjne.

Uzbrojenie:

2x8 cm PK M.94 w wieżach

Artyleria: 1 oficer + 31 szeregowych
Piechota: 2 oficerów + 116 szeregowych

Fort posiadał prawdopodobnie pięć baterii obrony dalekiej, po których nie ma już żadnych śladów.


Dalsze losy:

Po roku 1945 zezłomowane zostały wszystkie trzy wieże. Zachowały się natomiast odsłonięte w ostatnim czasie pierścienie przedpancerzy. Ostała się również część okiennic pancernych oraz drzwi, zarówno bloku koszarowo-bojowego, jak i kaponiery obrony wjazdu. Od 2012 roku w forcie mieści się 'Centrum dokumentacji zsyłek, wypędzeń i przesiedleń' działające spod skrzydła Uniwersytetu Pedagogicznego. W roku 2017 uniwersytet przejął obiekt na własność.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: