Prochownia Pychowice


Opis:

Prochownia Pychowice (FPuMM 21) powstała w 1911 roku, jednak została wysadzona w 1939 r. Zachował się po niej czytelny ślad: zarys terenu prochowni i droga dojazdowa zarośnięta krzewami. W zachodniej części terenu znajduje się wypełniony wodą lej - ślad po eksplozji.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.