Kawerny Jednokomorowe Pychowice


Opis:

Informacje:

Kawerny Jednokomorowe Pychowice powstały prawdopodobnie w latach 1914-16. Jest to zespół dwóch kawern, do których prowadzi wykuty w skale kanion (przy pomocy materiałów wybuchowych), przez co uznawana jest za jeden wspólny obiekt. Długość całkowita pierwszej kawerny wynosi 11 metrów. Druga jest ponad dwa razy większa, a jej całkowita długość to 23 metry. Znajduje się w centralnej części górki św. Piotra.

Dalsze losy:

Obiekt zachowany w dobrym stanie. Znajduje się na terenie leśnego parku 'Uroczysko Górka Pychowicka'.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: