Kawerna Winnica I


Opis:

Informacje:

Kawerna Winnica I powstała w 1914 roku. Posiadała cztery otwory wejściowe. Są też przypuszczenia, że mogła mieć jedno więcej. Jej całkowita długość wynosi 105 metrów. Nie posiada żadnych komór magazynowych co może oznaczać, że służyła jako schron bojowy dla żołnierzy przebywających w okopach, którymi otoczone jest wzgórze od strony południowej i zachodniej. Spełniać mogła również rolę komunikacyjną, umożliwiając szybsze i bezpieczniejsze poruszanie się pomiędzy okopami.

Dalsze losy:

Kawerna jest całkowicie zalana wodą i zwiedzić ją można tylko przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Trzy wejścia są zachowane, a po czwartym pozostały ślady widoczne tylko na powierzchni.


Materiały:


Zdjęcia: