Kawerna Wielkanoc


Opis:

Kawerna Wielkanoc jest największym obiektem tego typu w całej Twierdzy Kraków. Jej całkowita długość to 300 metrów. Wykuta została pod Wzgórzem Wielkanoc prawdopodobnie w latach 1915-16. Posiada 5 otworów wejściowych, z czego jeden zamknięty jest stalową kratą. Kilkanaście lat temu wykorzystywana była jako magazyn. Wówczas w głównym korytarzu znajdowały się metalowe szyny z wózkiem transportowym, a pozostałością są skrzynki i zamknięcia w otworach I i II.


Materiały:


Zdjęcia: