Kawerna Pychowice


Opis:

Informacje:

Kawerna Pychowice powstała w latach 1914-16. Znajduje się w północno-wschodnim zboczu górki św. Piotra. Długość całkowita kawerny wynosi 147.5 metra, a prowadzą do niej dwa otwory wejściowe. Wewnątrz znajduje się sześć pomieszczeń magazynowych: dwa największe przy wejściach, oraz cztery mniejsze.

Dalsze losy:

Obiekt jest w wysokim stopniu zaśmiecony, gdyż okoliczni mieszkańcy wykorzystują obiekt jako wysypisko śmieci. Kawerna jest sucha, a oba wejścia zachowane.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: