Kawerna Pod Kapliczką


Opis:

Informacje:

Kawerna Pod Kapliczką powstała prawdopodobnie w latach 1915-16. Zlokalizowana jest obok parafii w Kostrzu, a jak sama nazwa wskazuje nad kawerną znajduje się kapliczka z przełomu XIX i XX wieku. Długość całkowita obiektu wynosi 100 metrów, a dostać się do niego można było trzema otworami wejściowymi. Istnieje prawdopodobieństwo, że było też czwarte wejście od dawna już zawalone po obu stronach. Kawerna posiada strome korytarze wejściowe, gdyż pustka została ulokowana dość głęboko pod powierzchnią terenu. W środku mieści się jedna duża komora magazynowa oraz korytarze prowadzące do wejść. Tunel przedłużający główne pomieszczenie, zamknięty zawałem prowadził prawdopodobnie do czwartego otworu wejściowego.

Dalsze losy:

Pod koniec II wojny światowej w kawernie schronienie przed okupantem znaleźli okoliczni mieszkańcy Kostrza, wraz z obrazem Matki Boskiej. Kilka lat temu miejscowy proboszcz urządził sobie w kawernie magazynek, na drożne wejście zakładając kratę. Udrożniony został również wylot wentylacyjny. Drugie zachowane wejście jest dostępne, jednak bardzo strome. Ostatni otwór wejściowy został zawalony, zachowując nadal czytelne ślady.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018