Kawerna Kostrze


Opis:

Informacje:

Kawerna Kostrze powstała w latach 1915-16, a wykuta została przez Cesarsko-Królewską kompanię saperów nr 1/10 pod nadzorem dowódców Oblt.R.Weiss oraz LT.I.D.R.L. Kazubskiego. Upamiętnia to tablica wmurowana w ścianę zaraz za otworem wejściowym. Długość kawerny wynosi 135 metrów, a dostać się było można dwoma wejściami. W środku znajdują się cztery pomieszczenia magazynowe. Znajduje się w zboczach wzgórza nad ul. Tyniecką. Kawerna pełniła funkcje magazynowe dla pobliskich baterii.

Dalsze losy:

Podczas II wojny światowej w kawernie odbywały się zebrania 'Szarych Szeregów', a w czasach PRL mieściła się w niej pieczarkarnia. Obiekt w sporej części podmokły. W ostatniej komorze zachował się murowany piecyk, oraz dodano jedną ścianę działową, prawdopodobnie pozostałości po pieczarkarni. Oryginalna brama wejściowa skradziona kilkanaście lat temu. Obecnie dostępu do pierwszego wejścia broni stalowa krata, a drugie jest zamurowane.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: