Kawerna Bodzów


Opis:

Informacje:

Kawerna Bodzów powstała prawdopodobnie w latach 1915-16, zlokalizowana przy samym forcie. Jej całkowita długość wynosi 265 metrów i posiada sześć otworów wejściowych. Obiekt posiada dwie największe, główne sale. Dodatkowo dwa mniejsze pomieszczenia, w pobliżu wejść, oraz dwie najmniejsze salki. Pozostały obszar to korytarze prowadzące między komorami, a także do otworów wejściowych.

Dalsze losy:

Kawerna jest sucha. Czterema wejściami można dostać się do środka, jedno jest zawalone, a także jedno kończy się w urwisku kamieniołomu.


Materiały:


Zdjęcia: