Bateria B-53-5


Opis:

Informacje:

Bateria B-53-5 powstała w latach 1914-1915 przy wzgórzu Wielkanoc. Składała się z czterech ziemnych działobitni, dodatkowo zaopatrzona w rów strzelniczy z poprzecznicą.

Uzbrojenie:

4 armaty 12 cm M.80

Dalsze losy:

Zachowana w dobrym stanie.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018