Bateria B-53-3


Opis:

Bateria B-53-3 powstała prawdopodobnie w latach 1914-15. Posiadała dwie działobitnie o rozmiarach 3 na 4,5 metra, z indywidualnymi wjazdami od strony szyi, połączone rowem łączącym w jedną całość. W przedpiersiach rowu łączącego, symetrycznie po obu stronach każdej działobitni, znajdowały się niewielkie schrony - jeden stanowił schron pogotowia dla obsługi, drugi mieścił podręczny skład amunicji. Ich rozmiary wynosiły 1,5 na 2,5 metra. Bateria dysponowała też własnym stanowiskiem kierowania ogniem umieszczonym poza linią działobitni, w bocznym odgałęzieniu rowu łączącego wyprowadzającego na zapole dzieła. Do dnia dzisiejszego czytelna w terenie na szczycie Górki Pychowickiej.


Materiały:


Zdjęcia: