Bateria B-53-3


Opis:

Informacje:

Bateria B-53-3 powstała w latach 1914-15. Ulokowana została na grzbiecie pychowickim. Posiada cztery działobitnie o prostokątnym, lekko wydłużonym (w osi stanowiska) rzucie, połączone ze sobą rowem łączącym. Oględziny dzieła wskazują, że w przedpiersiach odcinków rowu łączącego pomiędzy działobitniami mogły się znaleźć pojedyncze, niewielkie schrony lub nisze przedpiersiowe (po jednym na stanowisko, przeznaczone zapewne dla podręcznego zapasu amunicji) wyposażone w przekrycia drewniane bądź blaszane i obsypane ziemią. Bateria nie posiadała typowych (zarówno dla obiektów tej klasy znanych z planów, jak i dla starszych dzieł) wjazdów-pochylni dla dział w części szyjowej.

Uzbrojenie:

4 armaty 12/15 cm M.80

Dalsze losy:

Jak na dzieło tego typu bateria jest dobrze zachowana - najlepiej w całej grupie. Znajduje się na terenie leśnego parku 'Uroczysko Górka Pychowicka'.

STAN OBIEKTU: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: