Bateria B-53-2


Opis:

Informacje:

Bateria B-53-2 powstała w latach 1914-15, tak samo jak B3 na grzbiecie pychowickim. Posiada wgłębny profil (bez nasypów), azymut ognia skierowany idealnie na zachód. Składa się z czterech ziemnych działobitni rozmieszczonych w kilkumetrowych odstępach. Plany baterii nie są znane, stąd nieznana pozostaje jej pierwotna forma, nie ma też pewności czy bateria została ukończona.

Uzbrojenie:

4 armaty 12 cm M.80

Artyleria: 1 oficer + 48 szeregowych


Dalsze losy:

Stan zachowania nie jest najlepszy. Czytelny jest narys, ale profile stanowisk są mocno zdeformowane. Znajduje się na terenie leśnego parku 'Uroczysko Górka Pychowicka'.

Stan zachowania obiektu: zachowany, częściowo rozmyty


Materiały:


Zdjęcia: