Fort 50 Prokocim


Opis:

Fort 50 Prokocim - główny, artyleryjski, jednowałowy z lat 1874-89. Reprezentuje przykład typowego austriackiego fortu artyleryjskiego jednowałowego, nieznacznie zmodernizowanego w 1914 roku poprzez likwidację muru Carnota w fosie, oraz przedbramia z mostem zwodzonym przy budynku koszarowym, wprowadzenie pancernego sponsonu w sąsiedztwie bramy koszar. Fort ma narys pięcioboczny i otoczony jest suchą fosą. Załoga fortu liczyła 619 żołnierzy, główne uzbrojenie stanowiło 18 dział i 2 karabiny maszynowe. Zasadniczym elementem obiektu jest wał ziemny, osłaniający stanowiska dla 18 dział, oddzielone 11 poprzecznicami mieszczącymi schrony pogotowia. Z dwóch schronów prowadzą podziemne korytarze - poterny do kaponier broniących fosy. Poterna prowadząca do trzeciej - czołowej (podwójnej) kaponiery znajduje się w centralnej części schronu głównego. Na osi koszar znajduje się brama, broniona z boku niestety skradzionym w ostatnich latach sponsonem pancernym. Fort Prokocim brał czynny udział w obronie Krakowa przed atakiem wojsk rosyjskich w listopadzie i grudniu 1914 roku. Obiekt jest niezagospodarowany, przez co rozkradziono niemal całkowicie jego pierwotne wyposażenie.


Materiały:


Zdjęcia: