Fort 50 1/2 W Kosocice


Opis:

Informacje:

Fort 50 1/2 W Kosocice powstał w latach 1897-98 jako fort pancerny obrony bliskiej. Zbudowano go na terenie Kosocic, w miejscu dawnej baterii 50a. Stworzył wspólną grupę z sąsiednim fortem 50 1/2 O. Cały zespół fortów zaprojektował Emil Gołogórski. Broniły traktu lwowskiego i linii kolejowej do Przemyśla. Fort zachodni został zlokalizowany przy starym cmentarzu wiejskim, co wzmocniło jego maskowanie. Jedyny dojazd do fortu od północy broniony był wysokim wałem zapola oraz ziemną basteją o wyjątkowo głębokiej fosie, co zmuszało ewentualnego przeciwnika do szturmu wąską drogą obok cmentarza pod silnym ogniem broni ręcznej. Na działce w pobliżu bramy wjazdowej znajdowała się nieobronna wartownia na czas pokoju. Samego przejazdu broniła kaponiera obrony wjazdu ze stanowiskami dla broni maszynowej. Droga dojazdowa prowadziła obok kaponiery i bastei na plac broni, od południa zamkniętym blokiem koszarowo-bojowym. Od zachodu pochylnia prowadziła na platformę baterii tradytorowej. Cały zespół otoczony jest wałem z fosą, od czoła o spłaszczonym stoku. W rejonie baterii w profilu wału wyraźnie wykształcona równia ogniowa. Dwukondygnacyjny blok koszarowo-bojowy odbiega od tradycyjnych dla twierdzy rozwiązań. Złożony na rzucie dwukrotnie przełamanego prostokąta, bez ryzalitów, z dwoma wejściami na poziomie piętra. Zaopatrzony w dwie artyleryjskie wieże pancerne armat 8cm M.94 numerowane (prawdopodobnie S48 i S47), oraz jedną wieżą obserwacyjną (numer prawdopodobnie B29). Na stalobetonowym stropodachu mieściły się stanowiska strzeleckie dla piechoty. Cały zespół dzieł obronnych przetrzymał w dniu 5 grudnia 1914 roku uderzenie artylerii 3 armii gen. Dimitriewa, następnie ogniem swoich dział odpierając próby ataku.

Uzbrojenie:

2x8 cm PK M.94 w wieżach

Artyleria: 1 oficer + 28 szeregowych
Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 4 szeregowych
Lekarz: 1

Forty kosocickie posiadały prawdopodobnie pięć baterii obrony dalekiej, po których nie ma już żadnych śladów. Posiadały, także częściowo zachowaną do dziś kawernę. W pobliżu ulokowany był również szaniec IS-VII-1.


Dalsze losy:

Obiekt do 1970 roku utrzymywał funkcje wojskowe. W tym samym czasie zezłomowano wszystkie wieże pancerne. Stropodach ze stanowiskami strzeleckimi został osłonięty wtórnym dachem. Na piętrze bloku koszarowo-bojowego wyburzono część ścianek działowych zakłócając pierwotny wygląd. Fort zachowany jest ogólnie w dobrym stanie. Zachował oryginalne drzwi i okiennice pancerne. Przy wjeździe nadal stoi dawna wartownia, obecnie dom mieszkalny po przekształceniach. Obiekt dzierżawiony jest przez prywatnego właściciela.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2019