Kawerna Rajsko


Opis:

Kawerna Rajsko nie przetrwała do naszych czasów. Ciężko także natrafić na jakiekolwiek informacje na jej temat. Jedyny relikt jaki się po niej zachował - omurowane ślady wejścia, obecnie znajdują się prawdopodobnie pod warstwą ziemi.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.