Szaniec IS VII-3


Opis:

Informacje:

Szaniec IS VII-3 powstał w 1887 roku. W późniejszym czasie zmieniono nazewnictwo szańca na S2 Rajsko. Wraz z IS VII-4 ulokowane na płaskiej wierzchowinie, po dwóch stronach drogi miały wspierać fort Rajsko. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Miał suchą fosę o głębokości około 2-3 metrów, trójkątnym profilu i stromych stokach. Linie stanowisk tworzył ziemny wał o grubym przedpiersiu. Szaniec był dziełem całkowicie ziemnym, w okresie pokoju nie posiadający elementów kubaturowych. Obiekty tego typu przeznaczone były wyłącznie dla piechoty, bez możliwości ustawienia dział. W latach 1912-13 szaniec przeszedł modernizację, gdzie całkowicie zmieniono jego profil. Fosy trójkątne o stromych stokach zastąpiono fosami o spłaszczonym profilu z przeszkodami drutowymi, co według ówczesnych założeń zapewniało tzw. odporność na szturm. Fosy takie można było ostrzeliwać ogniem czołowym z korony wału. Przewidywano również trzy małe drewniano-ziemne schrony (każdy dla drużyny piechoty), do wykonania w okresie mobilizacji

Uzbrojenie:

Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 4 szeregowych

Dalsze losy:

Szaniec zachowany w dobrym stanie, mimo że został uszkodzony podczas poszerzania drogi. Władze miasta zamiast uporządkować teren z bujnej roślinności, aby obiekt był lepiej czytelny, dodatkowo zasadziły w nim brzozy.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: