Szaniec IS VII-2


Opis:

Informacje:

Szaniec IS VII-2 powstał w 1887 roku. Dominował nad doliną Baryczy. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Miał suchą fosę o głębokości około 2-3 metrów, trójkątnym profilu i stromych stokach. Linie stanowisk tworzył ziemny wał o grubym przedpiersiu. Szaniec był dziełem całkowicie ziemnym, w okresie pokoju nie posiadający elementów kubaturowych. W czasie wojny miał otrzymać drewniano-ziemne schrony, budowane w oparciu o zawczasu uformowane nasypy. Obiekty tego typu przeznaczone były wyłącznie dla piechoty, bez możliwości ustawienia dział.

Uzbrojenie:

Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 4 szeregowych

Dalsze losy:

Szaniec został skasowany po budowie fortów pancernych Kosocice Ost i West około 1890 roku.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.