Szaniec IS VII-1


Opis:

Informacje:

Szaniec IS VII-1 powstał w 1887 roku. W późniejszym czasie zmieniono nazewnictwo szańca na S1 Kosocice. Jego zadaniem było blokowanie drogi z Prokocimia do Rżąki. Narys szańca zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Miał suchą fosę o głębokości około 2-3 metrów, trójkątnym profilu i stromych stokach. Linie stanowisk tworzył ziemny wał o grubym przedpiersiu. Szaniec był dziełem całkowicie ziemnym, w okresie pokoju nie posiadający elementów kubaturowych. Obiekty tego typu przeznaczone były wyłącznie dla piechoty, bez możliwości ustawienia dział, jednak szaniec IS VII-1 dodatkowo obsadzony był artylerzystami do obsługi dwóch karabinów maszynowych Schwarzlose M.7/12. W latach 1912-13 szaniec przeszedł modernizację, gdzie całkowicie zmieniono jego profil. Fosy trójkątne o stromych stokach zastąpiono fosami o spłaszczonym profilu z przeszkodami drutowymi, co według ówczesnych założeń zapewniało tzw. odporność na szturm. Fosy takie można było ostrzeliwać ogniem czołowym z korony wału. Przewidywano również trzy małe drewniano-ziemne schrony (każdy dla drużyny piechoty), do wykonania w okresie mobilizacji.

Uzbrojenie:

2 karabiny maszynowe M.7/12

Artyleria: 13 szeregowych
Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 4 szeregowych

Dalsze losy:

Szaniec był dobrze zachowany jeszcze w 1965 roku. W latach późniejszych został całkowicie zniwelowany, a na jego dawnym terenie postawiono dom jednorodzinny.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.