Bateria FB-51c


Opis:

Informacje:

Bateria FB-51c służąca do obrony bliskiej powstała w 1887 roku. Znajduje się na zapolu fortu Swoszowice, a przeznaczona była do ognia bocznego w kierunku zachodnim, w stronę Swoszowic, doliny Wilgi i traktu wiedeńskiego. Bateria miała formę odcinka wału o narysie prostym z czterema stanowiskami działowymi, z otwartą szyją.

Uzbrojenie:

2 armaty 9 cm M.75

Artyleria: 1 oficer + 24 szeregowych


Dalsze losy:

Bateria zachowała się jako jedyny obiekt tego typu w całej grupie. Fundacja 'Gloria Fortibus' planuje w przyszłości uczytelnić dzieło.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: