Bateria FB-51b


Opis:

Informacje:

Bateria FB-51b służąca do obrony bliskiej powstała w 1887 roku. Położona była przy skrzyżowaniu drogi rokadowej, z drogą do Wróblowic. Przeznaczona do ognia na wprost, po osi drogi. Bateria miała formę odcinka wału o narysie przełamanym, dla zwiększenia kąta ostrzału, z czterema stanowiskami działowymi, z otwartą szyją. Wchodziła w skład dzieł obronnych fortu 51 Rajsko.

Uzbrojenie w roku 1914:

2 armaty 9 cm M.75

Artyleria: 1 oficer + 24 szeregowych


Dalsze losy:

Bateria została splantowana prawdopodobnie w okresie międzywojennym. W jej miejscu postawiono domy jednorodzinne.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018