Bateria FB-51a


Opis:

Informacje:

Bateria FB-51a służąca do obrony bliskiej powstała w 1887 roku. Zlokalizowana na skraju grzbietu ciągnącego się na wschód od fortu Rajsko i ukształtowana tak, by mogła strzelać w kierunku wschodnim. Prowadziła ogień boczny, wzdłuż linii obronnej, kryjąc podejścia do baterii, szańca w Kosocicach i grzbietu wzgórza na którym one leżały. Bateria miała formę odcinka wału o narysie prostym z czterema stanowiskami działowymi, z otwartą szyją. Zaopatrzona była również w lekką kopułę obserwacyjną. Wchodziła w skład dzieł obronnych fortu 51 Rajsko.

Uzbrojenie w roku 1914:

4 armaty 9 cm M.75

Artyleria: 1 oficer + 48 szeregowych


Dalsze losy:

W czasie pierwszego etapu dewastacji dzieła, przeniesiono lekką kopułę obserwacyjną do fortu Rajsko, a następnie do 'Muzeum Twierdzy Kraków' w Toniach. Jeszcze przed 2010 rokiem obiekt miał dobrze zachowane wały. Ostatecznie teren został zrównany z ziemią, gdzie następnie wybudowano dom jednorodzinny. Na odrębnej działce, na której prawdopodobnie również powstanie dom zachowane są pozostałości lewego barku baterii.

Stan zachowania obiektu: zachowany reliktowo


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.