Bateria FB-51a


Opis:

Informacje:

Bateria FB-51a służąca do obrony bliskiej powstała w 1887 roku. Zlokalizowana na skraju grzbietu ciągnącego się na wschód od fortu Rajsko i ukształtowana tak, by mogła strzelać w kierunku wschodnim. Prowadziła ogień boczny, wzdłuż linii obronnej, kryjąc podejścia do baterii, szańca w Kosocicach i grzbietu wzgórza na którym one leżały. Bateria miała formę odcinka wału o narysie prostym z czterema stanowiskami działowymi, z otwartą szyją. Zaopatrzona była również w lekką kopułę obserwacyjną.

Uzbrojenie:

4 armaty 9 cm M.75

Dalsze losy:

W czasie pierwszego etapu dewastacji dzieła, przeniesiono lekką kopułę obserwacyjną do fortu Rajsko, a następnie do 'Muzeum Twierdzy Kraków' w Toniach. Jeszcze przed 2010 rokiem obiekt miał dobrze zachowane wały. Ostatecznie teren został zrównany z ziemią, gdzie następnie wybudowano domy jednorodzinne.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.