Fort 50 1/2 O Barycz


Opis:

Informacje:

Fort 50 1/2 O Barycz (nazywany również Kosocice Wschód) powstał w latach 1897-98 jako fort pancerny obrony bliskiej. Zbudowano go na terenie Kosocic, w miejscu dawnej baterii 50b. Stworzył wspólną grupę z sąsiednim 50 1/2 W zostając fortem głównym. Cały zespół fortów zaprojektował Emil Gołogórski. Broniły traktu lwowskiego i linii kolejowej do Przemyśla. Fort wschodni został zlokalizowany w pobliżu kościoła w Kosocicach. Posiada nieregularny trapezowy narys i otoczony jest klasyczną suchą fosą z omurowanym przeciwstokiem, która broniona była szybkostrzelnymi armatami umieszczonymi za pancerzami w kazamatach dwóch kaponier rewersowych zlokalizowanych w narożach fosy. Do galerii strzeleckiej w przeciwstoku prowadziła podziemna poterna z bloku koszarowo-bojowego. Wysoki wał po północnej stronie bramy wjazdowej krył oddzielny budynek tradytora-kaponiery. Dwukondygnacyjny blok koszarowy z kaponierą szyjową zaopatrzony był w cztery artyleryjskie wieże pancerne armat 8cm M.94 , oraz jedną wieżą obserwacyjną. Na stalobetonowym stropodachu mieściły się stanowiska strzeleckie dla piechoty. Cały zespół dzieł obronnych przetrzymał w dniu 5 grudnia 1914 roku uderzenie artylerii 3 armii gen. Dimitriewa, następnie ogniem swoich dział odpierając próby ataku.

Uzbrojenie:

4x8 cm PK M.94 w wieżach
2x8 cm MSK M.98 w tradytorze
4x6 cm KK M.99 w kaponierach
2 karabiny maszynowe M.7/12

Artyleria: 3 oficerów + 113 szeregowych
Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 6 szeregowych
Lekarz: 1

Forty kosocickie posiadały prawdopodobnie pięć baterii obrony dalekiej, po których nie ma już żadnych śladów. Posiadały, także częściowo zachowaną do dziś kawernę. W pobliżu ulokowany był również szaniec IS-VII-1.


Dalsze losy:

Około 1945 roku zezłomowano wieże pancerne. W latach późniejszych do budynku tradytora dobudowano obiekt mieszkalny. Mimo tych przekształceń obiekt zachował się bardzo dobrym stanie, zachowując wiele cennych elementów pierwotnego wyposażenia takich jak: tarcze pancerne dział kazamatowych, okiennice oraz drzwi pancerne. Wykorzystywany był jako ośrodek szkoleniowy Urzędu Wojewódzkiego, a następnie jako pracownia jednego z krakowskich artystów. Obecnie wchodzi w skład fortów należących do 'Muzeum Twierdzy Kraków' Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego Janus.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018