Bateria B-50-1


Opis:

Informacje:

Bateria B-50-1 jest pozostałością po dawnym zespole dwóch otwartych baterii z lat 1878-79 o przełamanych narysach, połączonych krótkim odcinkiem wału. Bateria lewoskrzydłowa (B1) została sprzężona z nowo powstałym fortem Prokocim. Posiadała sześć stanowisk dla artylerii. Ubezpieczała najbardziej zagrożoną - wschodnią część twierdzy. Przed baterią znajdowała się fosa o pochyłości wypełniającej pola martwe.

Uzbrojenie:

6x8 cm M.75

Dalsze losy:

Bateria została uszkodzona po II wojnie światowej. Całkowicie zniwelowana została w 1975 roku podczas budowy drogi.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.