Fort 49 1/2 Wanda


Opis:

Fort 49 1/2 Wanda powstał prawdopodobnie w 1888 roku, w miejscu ziemnego półstałego szańca FS-34 z 1860 roku. W latach 90-tych zamieniono go w ceglano-kamienny fort. Do kopca Wandy przylegał półkolisty bastion-kaponiera z wysuniętym punktem obserwacyjnym. Od północy, za wałem fortu była usytuowana polowa bateria dział. Jego zadaniem była ochrona gościńca sandomierskiego. Od roku 1914 fort nie był już przewidziany do wykorzystania. Nie został też ujęty w planie mobilizacyjnym. Rozebrano go w latach 1968-70.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018