Fort 49 1/2a Mogiła


Opis:

Fort 49 1/2a Mogiła został zbudowany w latach 1895-96 jako mały międzypolowy fort piechoty. Jego zadaniem była obrona traktu Sandomierskiego położonego w dolinie Wisły. Posiada parterowe koszary z kaponierą szyjową, schron połączony z koszarami oraz fosę o stoku spłaszczonym. Blok koszarowy posiada dwa wybiegi barkowe i dwa wyjazdy dla dział. Wewnątrz znajdują się wąskie kazamaty i chodniki, których ścieśnione, niewielkie przestrzenie miały zabezpieczać załogę w przypadku trafienia fortu pociskami z haubic bądź moździerzy. Do fortu przylegała niegdyś nieobronna wartownia oraz sprzężona bateria. Obecnie otaczają go garaże i zakład przepompowni gazu hutniczego. Zachowała się brama pancerna, studnia jest drożna, a wnętrze koszar posiada przemurowania z okresu budowy Nowej Huty. W 2014 roku fort przeszedł renowację stropodachu wraz z nasypami ziemnymi. Wnętrze koszar jest niedostępne.


Materiały:


Zdjęcia: