Kawerna Dłubnia


Opis:

Kawerna Dłubnia powstała w 1914 roku. Służyła załodze fortu 49a Dłubnia bezpiecznemu poruszaniu się po zapolu. Po wojnie zasypano otwory wejściowe. Jedyne dostępne wejście ciągnie się kilkanaście metrów, dalsza część kawerny jest zawalona.


Materiały:


Zdjęcia: