Fort 49 1/4 Grębałów


Opis:

Fort 49 1/4 Grębałów, to fort pancerny zbudowany w latach 1897-98. Został zaprojektowany przez nadporucznika Moritza Rittera von Brunnera w 1896r. Miał bronić traktu Proszowickiego, wschodniego krańca wzgórz Krzesławickich i równiny ciągnącej się w stronę skarpy pradoliny Wisły. W skład fortu wchodzą: koszary szyjowe, tradytor oraz kaponiera grodzowa. W listopadzie 1914 roku fort bronił Twierdzę Kraków przed , 9 Armią Rosyjską Płatona Leczyckiego (XVIII Korpus). Grębałów był wyposażony w cztery wieże typu S, z armatami 8 cm PK M.94. Tradytor zaś w cztery 8 cm MSK (armata na lawecie do strzelnicy minimalnej -Minimalschartenkanone) M.94. Według danych z marca 1914 roku fort posiadał następującą załogę:pół kompanii piechoty (3 oficerów, 112 żołnierzy - a więc wraz z dowódcą kompanii), pododdział artylerii fortecznej - pół kompanii (2 oficerów, 111 żołnierzy), sekcja pionierów (6 żołnierzy). Razem 5 oficerów, 229 szeregowych i podoficerów). Do 1968 roku fort był w gestii wojskowej, później pod zarządem miasta. W 1988 przekazany Ognisku TKKF 'Przyjaciel Konika' i od tego czasu trwa jego renowacja i przywracanie dawnego blasku.


Materiały:


Zdjęcia: