Bateria FB-VI-1


Opis:

Informacje:

Bateria FB-VI-1 powstała w 1887 roku na zapolu fortu Dłubnia. Była dziełem całkowicie ziemnym w formie odcinka wału o narysie prostym z czterema stanowiskami działowymi, z otwartą szyją. Tak jak inne obiekty tego typu zaopatrzona była w jedną kopułę obserwacyjną.

Uzbrojenie:

4 armaty 9 cm M.75

Artyleria: 1 oficer + 48 szeregowych


Dalsze losy:

Bateria została splantowana prawdopodobnie w okresie międzywojennym. W jej dawnej lokalizacji powstały bloki wielorodzinne oraz rondo 'Hipokratesa'.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018