Fort 49a Dłubnia


Opis:

Fort 49a Dłubnia powstał w latach 1892-96 jako główny jednostkowy fort pancerny. Posiada dwukondygnacyjny blok koszarowo bojowy z kaponierą szyjową. Na stropodachu przed wieżami pancernymi znajdują się stanowiska piechoty. Masyw fortu otoczony jest suchą fosą, której przeciwstoki na odcinku czołowym i obu barkowych są omurowane. W przeciwstoku od czoła na skrzydłach znajdują się dwa kojce rewersowe: zachodni pojedynczy, wschodni podwójny; kojce połączone są ze sobą galerią w czołowym murze przeciwstoku. Galeria połączona jest z koszarami podziemną poterną, biegnącą pod fosą na osi fortu. Podstawowym wyposażeniem obronnym było 6 wież pancernych na budynku koszar, przystosowanych dla 2 armat 8 cm i 4 haubic 15 cm i wspomaganych przez 3 wieżyczki kierowania ogniem. Podczas II wojny światowej zezłomowano wieże pancerne i tarcze dział w kojcach przez wysadzenie ich w powietrze oraz zdjęto pancerne okiennice koszar szyjowych. Po wojnie pełnił funkcje magazynowe. Od 2008 roku fort dzierżawi fundacja "Janus", a obiekt należy do muzeum Otwartej Twierdzy.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018