Bateria B-49 1/2a-3


Opis:

Informacje:

Bateria sprzężona B-3 fortu Mogiła została usytuowana w sąsiedztwie południowego barku fortu. Była z nim połączona krytą drogą. Powstała około 1910 roku. Swoim ogniem kierowała w stronę doliny Wisły. Posiadała cztery dwunastocentymetrowe działa M. 61. Bateria brała udział w tzw. I bitwie o Kraków.

Uzbrojenie:

4 armaty 12 cm M.61

Artyleria: 1 oficer + 48 szeregowych


Dalsze losy:

Obiekt splantowano w czasach rozbudowy kombinatu w latach 60-tych XX wieku pod budowę przepompowni gazu.

Stan zachowania obiektu: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.