Bateria B-49 1/2a-2


Opis:

Informacje:

Bateria sprzężona B-2 fortu Mogiła znajdowała się po północnej stronie, tuż za wałem fortu prowizorycznego Kopiec Wandy. Posiadała cztery dwunastocentymetrowe działa M. 61. Bateria brała prawdopodobnie udział w tzw. I bitwie o Kraków.

Uzbrojenie:

4x12 cm M.61

Dalsze losy:

Obiekt splantowano w czasach rozbudowy kombinatu po 1949 roku.

STAN OBIEKTU: nie zachowany


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.