Fort 47a Węgrzce


Opis:

Fort 47a Węgrzce powstał w latach 1892-96 w miejscu dawnego fortu ziemno-drewnianego z 1887 roku. Jest to typ fortu pancernego dwuwałowego obrony bliskiej i dalekiej. Koncepcję nowej klasy fortów opracował płk inż. Maurycy von Brunner. Zabezpiecza północną stronę twierdzy ze względu na bliskość granicy z zaborem rosyjskim (ok. 3 km), jak i Trakt Warszawski, jedną z głównych osi spodziewanego ewentualnego natarcia. Obiekt jako jedyny z dużych fortów pancernych, zachował komplet pancernych elementów, zarówno bojowych (artyleryjskie oraz obserwacyjne wieże pancerne, nisze pancerne dział w tradytorze i kojcach, tarcze strzelnic karabinowych i zamknięcia strzelnic), jak i ochronnych (furta pancerna w koszarach, stalowe okiennice koszar, zamknięcia otworów reflektorów w kojcach). Osprzęt i uzbrojenie zdjęto w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W latach 2004-2006 fort przeszedł gruntowny remont w celu adaptacji budynku koszarowego na potrzeby biurowe.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018