Fort 47 Łysa Góra


Opis:

Fort 47 Łysa Góra powstawał etapami w latach 1872-1885. Początkowo ziemny szaniec, rozbudowany do fortu półstałego w latach 1872-78, a finalnie główny fort artyleryjski jednowałowy ukończony przed 1886 rokiem. Na ozdobnym portalu bramy wjazdowej do fortu widnieje data 1885. Jest to jeden z największych artyleryjskich fortów w twierdzy. Posiada koszary szyjowe z kazamatami działowymi flankującymi bramę główną, schron główny i schron czołowy. Posiadał również sześć baterii dział. Ze schronu czołowego prowadzi poterna do kaponiery czołowej. Posiadał dwie kaponiery barkowe, do których prowadziły poterny ze skrajnych schronów na wale artyleryjskim. Schrony te posiadały windy amunicyjne i magazyny amunicji w dolnej kondygnacji. Po wojnie służył przez wiele lat Wojsku Polskiemu za obiekt koszarowy i magazynowy. W ostatnich latach sprzedany firmie deweloperskiej która wzniosła wokół niego osiedle mieszkaniowe. Obecnie fort jest niedostępny, przechodzi powolny remont i adaptację na motel.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2019