Szaniec IS V-6


Opis:

Informacje:

Szaniec IS V-6 powstał w 1887 roku jako typowe dzieło tego typu. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Miał suchą fosę o głębokości około 2-3 metrów, trójkątnym profilu i stromych stokach. Linie stanowisk tworzył ziemny wał o grubym przedpiersiu. Szaniec był dziełem całkowicie ziemnym, w okresie pokoju nie posiadający elementów kubaturowych. Obiekty tego typu przeznaczone były wyłącznie dla piechoty, bez możliwości ustawienia dział.

Uzbrojenie:

Piechota: 1 oficer + 56 szeregowych
Pionierzy: 4 szeregowych

Dalsze losy:

Szaniec jest uszkodzony przez pole uprawne, które przechodzi praktycznie przez jego środek. Wokół obiektu planowany jest park.

Stan zachowania obiektu: zachowany, częściowo uszkodzony


Materiały:


Zdjęcia: