Szaniec IS V-2


Opis:

Szaniec IS V-2 powstał podobnie jak V-1 około 1887 roku jako standardowe ziemne dzieło piechoty. Jedno z lepiej zachowanych obiektów tego typu.


Materiały:


Zdjęcia: