Bateria FB-V-4


Opis:

Bateria FB-V-4, mieszcząca się przy szańcu IS V-6 nie zachowała się. Na jej miejscu powstały ogródki działkowe.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.