Bateria FB-V-2


Opis:

Bateria FB-V-2 prawdopodobnie z lat 1884-85 została zniwelowana po 1928 roku.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.