Bateria FB-V-1


Opis:

Bateria FB-V-1 powstała w 1884 roku jako jedna z trzech baterii artyleryjskich wspomagających fort Marszowiec. Znajduje się po zachodniej stronie fortu, na terenie prywatnym, jednak zarys wałów jest już w dużym stopniu rozmyty.


Materiały:


Zdjęcia: