Bateria B-47-2


Opis:

B-47-2 jest jedną z baterii sprzężonych fortu 47 Łysa Góra. Powstała prawdopodobnie w 1904 roku. Bateria obrony dalekiej, 6-działowa, prostokątna, z fosą klasyczną, wałem ziemnym, pięcioma poprzecznicami, w tym trzema w formie schronów prostopadłościennych, jednokondygnacyjnych, kamienno-stalowo-betonowych. W 2011 roku prywatny właściciel działki, na której znajduje się bateria rozpoczął jej wyburzanie. Kilka dni po tym fakcie małopolski konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków i bateria częściowo przetrwała. Zachował się jeden schron pogotowia, oraz fundamenty po dwóch kolejnych. Wały oraz poprzecznice zniwelowano. Obiekt posiadał także kopułę obserwacyjną (kufrową), jednak i ona została skradziona.


Materiały:


Zdjęcia: