Fort 41a Mydlniki


Opis:

Fort 41a Mydlniki zbudowano w latach 1895-96 jako mały międzypolowy fort piechoty. Jest taki sam jak fort 49 1/2a Mogiła. Jego zadaniem była obrona odcinka doliny Rudawy od strony północnej. Współpracował w tym zadaniu z leżącym naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki, skalnym tradytorem w Olszanicy. Obiekt ma dobrze zachowany wał ziemny, znakomicie ukryty za podwójną fosą i nawet stojąc na pierwszym wale, nie widać co kryje się za następnym. Bardzo długi i stosunkowo silnie nachylony stok wału spłaszczonego ma charakterystyczny półkolisty narys. Budynek koszar ma uproszczoną postać parterową, został wykonany z cegły i posiada gruby, betonowy strop. W 1910 roku, w ramach modernizacji do budynku koszarowego dobudowano wysuniętą kaponierę szyjową. W kierunku zachodnim, ku czołu, wysunięty jest schron główny, z dwoma symetrycznymi pomieszczeniami (jednosalowe pomieszczenia koszar posiadają z boków dodatkowe otwory drzwiowe, przez które załoga fortu - piechota - mogła szybko i skrycie zająć pozycje obronne) do którego dochodzi się leżącą w osi Fortu krótką poterną. Wewnątrz znajduje się częściowo zasypana studnia forteczna oraz boczne pomieszczenia na magazynki. Obiekt jest zdewastowany i zaśmiecony, dodatkowo okradziony z pancernych elementów.


Materiały:


Zdjęcia: