Kawerna Jednokomorowa Zielonki II


Opis:

Faktyczne oznaczenie drugiej kawerny przy Zielonkach to L:14. Powstała prawdopodobnie w 1915 roku. Tak samo jak sąsiednia kawerna miała nietypową formę (jamy wykopanej w zboczu) i służyła jako magazyn. Znajdowała się w wąwozie prowadzącym do Zielonek. Również nie zachowana.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.

    WKRÓTCE - WIOSNA 2017