Kawerna Mydlniki II


Opis:

Kawerna Mydlniki II powstała w 1915 roku, a jej faktyczny numer według austriackich planów to L:6. Tak jak w przypadku pierwszej kawerny nie wiadomo czy została ukończona w całości, ponieważ obiekt nie doczekał naszych czasów. Przy kawernie znajdowała się wartownia fortu Mydlniki, która niestety spłonęła pod koniec lat 90 XX wieku. O dawnej wartowni przypomina niewielka piwniczka, przy której mieściło się jedno z wejść do kawerny.


Materiały:


Zdjęcia: