Kawerna Mydlniki I


Opis:

Kawerna Mydlniki I powstała w 1915 roku, a jej faktyczny numer według austriackich planów to L:5. Nie wiadomo czy została ukończona, ponieważ obiekt nie zachował się, a plany nie przedstawiają etapu pełnej realizacji.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.

    WKRÓTCE - WIOSNA 2017