Bateria FB-44a


Opis:

Bateria FB-44a wspomagała od wschodu fort Pękowice. Nie zachowała się.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.