Bateria B-44a-4


Opis:

B-44a-4 to standardowa bateria obrony dalekiej zbudowana najprawdopodobniej w 1904 roku. Zlokalizowana na prawym skrzydle fortu Pękowice. Zachowały się wszystkie trzy schrony pogotowia o konstrukcji kamienno-ceglanej ze stropem stalowo betonowym w poprzecznicach. Całość otoczona obwałowaniem ziemnym. Dobrze zachowany obiekt.


Materiały:


Zdjęcia: