Bateria B-43a-1


Opis:

B-43a-1 jest to standardowa stała bateria obrony dalekiej zbudowana prawdopodobnie w 1904 roku. Zlokalizowana na prawym skrzydle fortu 43a Podchruście. Zbudowana z ziemnych obwałowań ze schronami zlokalizowanymi w poprzecznicach. Schrony o konstrukcji ceglano-kamiennej kryte stropem stalowo-betonowym oraz wejściem chronionym przelotnią. Po schronach pogotowia zachowały się tylko relikty, ze względu na ich wysadzenie w latach 50-tych.


Materiały:


Zdjęcia: