Tradytor dla CKM Olszanica


Opis:

Tradytor broni maszynowej to jedyny obiekt jaki zachował się po okolicznym zespole baterii i szańców. Znajduje się w skarpie pradoliny Rudawy, pomiędzy Chełmem, a Olszanicą. Zamaskowany jako skała bronił jedynego suchego podówczas przejścia wśród rozlewisk Rudawy. Wewnątrz tradytora znajdują się dwa miejsca strzelnicze z widokiem na trakt wschodni i zachodni.


Materiały:


Zdjęcia: