Schron Amunicyjny Las Wolski


Opis:

Schron amunicyjny Las Wolski znajduje się w sąsiedztwie baterii FB-36 Ostra Góra. Wybudowany w latach 1914 -1915 wyróżniał się od pozostałych schronów tego typu, większą odpornością ścian i stropu. Obiekt dobrze zachowany, jego wnętrze niedostępne.


Materiały:


Zdjęcia: