Szaniec IS III-2


Opis:

Szaniec IS III-2 powstał w latach około 1887-88. Jego zadaniem było wspomaganie fortu 39 Olszanica. Został zniwelowany po 1920 roku, a do dnia dzisiejszego pozostał po nim tradytor dla ckm.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.